Slovensko Russian Italiano Deutsch English
FacebookTwitter
  • Marina
  • Marina
  • Marina
  • Marina
  • Marina
  • Marina
  • Marina
  • Marina

Aktualna ponudba

OPPN Termalna riviera za daljšo turistično sezono in kakovostno bivalno okolje

6.2.2015

OPPN Termalna riviera za daljšo turistično sezono in kakovostno bivalno okolje

 

 

Občina Piran je danes javnosti razgrnila prostorski načrt termalne riviere, ki zajema območje dela Marine Portorož, gramozno parkirišče ob Marini, kanal Fazan in okoliške ceste. S projektom želi zagotoviti nov gospodarski zagon ter razširiti turistično ponudbo občine.

 

V času razgrnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Termalna riviera se bo javnost lahko podrobno seznanila z ambiciozno, celovito in strateško načrtovano preobrazbo tega dela Lucije. Termalna riviera s seboj prinaša spremembo značaja območja ter preobrazbo danes zapostavljenih površin v kakovostno bivalno okolje, ob tem pa ponuja tudi priložnost za zaposlovanje občanov.

 

Predlog dokumenta bo od petka, 6. februarja 2015, do torka, 17. marca 2015, javno razgrnjen v avli Občine Piran in na KS Lucija. V tem času bo Urad za okolje in prostor Občine Piran organiziral javno obravnavo dokumenta, ki bo v sredo, 4. marca 2015, ob 17. uri v prostorih KS Lucija. Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve svoje pripombe in predloge vpišejo v knjigo pripomb v avli Občine Piran ali na sedežu KS Lucija ali pa jih pisno posredujejo Uradu za okolje in prostor Občine Piran (Tartinijev trg 2, Piran). Prav tako jih lahko podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave.

 

Termalno kopališče je načrtovano kot objekt, ki bo omogočil podaljšanje turistične sezone na celo leto, hkrati pa bo občankam in občanom ponudil storitev termalnih toplic v lastnem kraju. Današnje improvizirano, prašno parkirišče bo nadomestila termalna riviera z veliko parkovno ureditvijo. Obstoječa parkirišča bodo premeščena ob cesto Obala, kjer bodo urejena kot peščena površina z drevoredom. Krajinska ureditev bo zakrila suhe priveze in ustvarila prijetno okolico ob središču Lucije in parku Sonce. Poleg novega termalnega kopališča bo ureditev ponudila še odprt dostop do morja za vse občane Lucije, urejen kanal Fazan, parkirno hišo ter ureditev območja suhih vezov. OPPN bo uredil status zemljišč v območju, ki so že stavbna in delno že pozidana. Prostorski izvedbeni akt je treba sprejeti predvsem zato, da bo občina lahko podrobneje opredelila merila in pogoje za umestitev objektov v prostor ter območje uredila v smiselno funkcionalno celoto.

 

Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve, 17. marca 2015.

 

 

S spoštovanjem,

Slavica Tucakov

 

  

Kabinet župana / Ufficio del Sindaco

 

Slavica Tucakov, univ. dipl. polit.

Vodja službe za odnose z javnostmi / Capo pubbliche relazioni

 

Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija / Piazza Tartini 2, Pirano, Slovenia

Tel: +386 (0) 5 6710-379,  Fax: +386 (0) 5 6710-308 , GSM : +386(0)40/301-706

http://www.piran.si; e-mail: slavica.tucakov@piran.si

 

 


‹ Nazaj