Slovensko Russian Italiano Deutsch English
FacebookTwitter
  • Marina Portoro�
  • Marina Portoro�
  • Marina Portoro�
  • Marina Portoro�
  • Marina Portoro�
  • Marina Portoro�
  • Marina Portoro�

Zmeraj se nekaj zgodi nekega dne

Prvi poskusi, da bi spremenili podobo zapuščenih lucijskih solin, segajo v leto 1964, ko je bila zgrajena čolnarna, namenjena športu in rekreaciji, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je bil to le osamljeni poskus urejanja tega območja. Razmišljanje o tem ni zamrlo. Kmalu je Invest biro Koper pod vodstvom profesorja Eda Mihevca pripravil dokument z naslovom Urbanistični program slovenske obale, ki so ga sprejele vse tri občine. V dokumentu je bil razvoj turizma opredeljen tudi v smeri jahting turizma.

Leta 1970 je bila na sestanku v prostorih Splošne plovbe oblikovana skupina, ki naj bi poiskala primerno lokacijo za Dom vodnih športov. Na tem sestanku so zasejali seme za izgradnjo turistično – športne luke na lucijskih solinah, ki je vzklilo že leta 1973, ko je zamisel sprejela igralnica Casino in pristopila k izdelavi urbanistične dokumentacije za lokacijo Doma Vodnih športov na opustošenih solinah v Luciji.

Anton Spinelli, oče igralnice Casino Portorož, bančnik in starosta piranskega turizma, je ob razmišljanju o nadaljnjem razvoju piranskega turizma na glas ugotavljal: Turizem brez turistične infrastrukture je kot drevo brez vej. Postavil se je na čelo aktivistov za izgradnjo Doma vodnih športov na lucijskih solinah.

Delavski svet Casinoja Portorož je kot organ upravljanja na seji 18. Oktobra 1976 ustanovil organizacijsko enoto za vodenje investicij za izgradnjo Doma vodnih športov v Luciji. Njen vodja je postal Enes Lojo. Priprave so se nadaljevale in se končale s potrditvijo investicijskega programa ŠRC s športno–turistično luko in Domom vodnih športov 20. Januarja 1977.

Ko so bili končani vsi postopki pred oblastniki, se je maja 1977, kakor se spodobi za veliko gradnjo, položil temeljni kamen.

Prva podfaza – izgradnja prvega mandrača – je bila končana junija 1979. Skupaj s prvo podfazo so zgradili tudi plažo in komunalne priveze za občane.

Leta 1982 je bil izgradnja Doma vodnih športov zaključene in prva faza izgradnje marine je bila s tem uradno zaključena. Z njenim zaključkom je bilo območje tudi ustrezno hortikulturno urejeno, urejeni so bili operativni pomoli in platoji za uspešno delovanje marine. Marina je bila končno opravilno sposobna za poslovno dejavnost.

Začetki poslovanja

Po prejetju blagoslova oblastnikov so junija 1979 prišli prvi navtiki, in tako se je marina z 220 privezi vpisala na zemljevid evropskih in svetovnih marin.

Druga faza

Druga faza, ki se je začela leta 1983, je vključevala večji mandrač, dva hangarja, hribček ter na njem restavracijo in bazen, objekt recepcije, ureditev kanala Fazan za komunalne priveze, športna igrišča in še mnogo več. V akvatoriju naj bi bili privezi za barke do dolžine 25m, kar je bilo za tiste čase precej, sedaj pa ugotavljamo, da priveznih mest s takšno dolžino močno primanjkuje.

Prvi hangar je bil zgrajen in takoj vključen v dejavnost marine že leta 1983. Že med gradnjo prve faze je bilo zgrajenih šest, v okviru druge faze pa še sedem teniških igrišč. Tako je gradbeni odbor poleg navtične dejavnosti poskrbel tudi za možnost rekreativnega in športnega udejstvovanja ter zabavo.

Kronist je zabeležil tudi to, da je z izgradnjo druge faze marine slovensko morje, za katerega se še danes borimo, le dobilo prvi pravi otok.

Uradna otvoritev Marine Portorož je bila maja 1986.

Že po zaključku prve faze je Marina Portorož začela mednarodno pot kot notranja organizacijska enota igralnice Casino Portorož. Vstop Marine Portorož na mednarodno navtično tržišče ni bil enostaven. Toda graditelji z Enesom Lojom na čelu so rekli: če smo marino zgradili, jo bomo tudi unovčili! Res je, Marina Portorož je trdno zakorakala na mednarodno tržišče. Po prvih trdih korakih je shodila, nadaljevala pa je vse hitreje in uspešneje, koraki so bili vse večji in stabilnejši. Počasi, toda vztrajno si je Marina Portorož utrla pot med elitno družbo evropskih in svetovnih marin.

Velika pridobitev je bilo 20 tonsko dvigalo, ki ga je marina dobila leta 1980 in še vedno brezhibno deluje. Leta 1989 je Elektromehanika z Reke izdelala in dobavila še 50 do 60 tonsko dvigalo. Tako je bila marina opremljena tudi za dvig večjih plovil.

Marina je bila zgrajena z najsodobnejšimi napravami in opremo, ki onemogoča vsak negativni vpliv dejavnosti marine na okolje. Za takšen odnos do ekoloških problemov in varstva okolja je Marina Portorož prejela modro zastavo kot najvišje priznanje ekološke ozaveščenosti, ki ga podeluje mednarodna organizacija Foundation for Environment Education (FEE). Marina jo je v zadnjih 14 letih prejela vsako leto.

Marina je svojo poslovno dejavnost začela leta 1979 kot delovna enota igralnice in se postopoma razvijala v današnjo obliko.

Marina Portorož je bila leta 1992 ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo v popolni lasti Turističnega podjetja Portorož.

Leto 1995 predstavlja prelomnico, saj se je tega leta Marina Portorož lastninila in postala samostojna delniška družba z znanimi lastniki.

Po zaznavi priljubljenosti termalne vode in proučitvi možnosti za njeno pridobitev, so na ploščadi pred marino leta 1994 izvrtali vrtino. Na 750m globine so prišli do tople termalne vode ustrezne kakovosti pri 25 stopinjah.

Leta 1996 je na pobudo Jurija Korenca, direktorja Studia 37 iz Ljubljane, in kapitana marine Marjana Matevljiča prišlo do skupne poslovne aktivnosti in sodelovanja Marine Portorož in Studia 37 v obliki priprave in izvedbe prve velike mednarodne navtične razstave v Sloveniji. Poimenovali so jo Internautica in takoj je postala tradicionalna prireditev, ki vsako leto v prvih majskih dneh v objemu Marine Portorož in na slovensko obalo privabi tudi do 40.000 obiskovalcev.

Internautica je pred leti zaradi svoje visoke kakovosti in zgledne organiziranosti postala ena od štiridesetih članic svetovne federacije najprestižnejših navtičnih salonov IFBSO.

Leta 1982 je bil ustanovljen YCP –jahtni klub Portorož.

Leta 1976 je bil ustanovljen Teniški klub Portorož.

Leta 2006 so bili zgrajeni štirje objekti »Residence Marina« s 40 apartmaji.

Leta 2007 so bili zgrajeni trije objekti »Residence Marina« s 30 apartmaji.

Leta 2008 je bila na vhodu v Marino, nameščena avtomatska zapora s posodobljenim sistemom varovanja in vstopanja v marino ter nadzorovanim parkirnim upravljanjem.

Leta 2009 je bila uspešno opravljena presoja kakovosti standarda ISO 9001.

Leta 2009 je bila prenovljena notranjost restavracije Marina in centralna sanitarna objekta ter posodobljeni elektro priključki na pomolih.