Slovensko Russian Italiano Deutsch English
FacebookTwitter
 • Marina Portoro�
 • Marina Portoro�
 • Marina Portoro�
 • Marina Portoro�
 • Marina Portoro�
 • Marina Portoro�
 • Marina Portoro�

Marina Portorož d.d.

Sedež in pravna oblika

MARINA Portorož, turistično podjetje, d.d., ima sedež  v Portorožu, Cesta solinarjev 8, Slovenija. Oblikovana je kot delniška družba.

Obvladujoče podjetje

Obvladujoča družba so Terme Čatež, d.d., s sedežem na Topliška 35, Čatež ob Savi.

Konsolidirano letno poročilo po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP) je mogoče pridobiti na sedežu obvladujoče družbe ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom: o podjetju - novinarska soba - sporočila za javnost.

Opis premoženja in dejavnosti družbe

Marina Portorož d.d., je na navtičnem trgu severnega Jadrana prisotna že več kot 30 let. Sodi med večje marine in uživa sloves ene najbolj opremljenih marin na tem področju. Zaradi visoke kvalitete so privezi, kljub razmeroma visokim cenam, v celoti prodani. Privlačnost marine je posledica tudi bogatega turističnega utripa ob njej, ki ga po eni strani omogoča pestra vzporedna gostinsko-turistična, kulturna in športno rekreacijska ponudba Portoroža in Pirana.

Glavna področja dejavnosti družbe Marina Portorož d.d.:

 • oddajanje privezov za plovila,
 • servisiranje plovil,
 • izvajanje športnih in rekreativnih aktivnosti,
 • nudenje gostinskih in nastanitvenih kapacitet.